image1

Suomisnäpin oma filosofi.

023 // TORSTAI


"Olen täällä tajunut, että maailmassa on muutakin kuin se oma pieni todellisuus, jossa päivittäin elää. Se oma uoma. Se ajatus, se uskomus, se rakennelma, että tämä minun todellisuuteni on ainoa oikea, ainoa hyväksyttävä ja ainoa mahdollinen. Mutta tässä kalastajan apulaisen työssä, tässä maailmassa tuo uskomukseni on murentunut. On niin monta erilaista ja aivan yhtä oikeaa tapaa elää. Yksi ei ole enemmän totta tai oikein kuin toinen."

Jaa tää juttu:

Kysy tai kommentoi. Jutellaan.

0 kommenttia: